FAQ

Kortlægning af hotspots for havfriluftsliv

Formålet

Formålet er at kortlægge de havområder, der anvendes til forskellige friluftsaktiviteter i Danmark. Den bruger-baserede kortlægning af ’hotspots’ for forskellige havfriluftslivsaktiviteter vil sammen med en GIS-kortlægning af fysiske forhold og faciliteter indgå i en samlet kortlægning af interesseområder for havfriluftslivet.

Til toppen

Hvorfor?

EU indfører i de kommende år fysisk planlægning på havterritoriet, fordi der er mange forskellige sektorer, som skal deles om pladsen. En række EU lande har allerede denne planlægning. Medlemslandene kan selv vælge, hvilke sektorer, der skal med i planlægningen, men direktivet kommer med en række forslag, bl.a. turisme. Derimod er friluftslivet ikke nævnt på denne liste. Kun sektorer, der er kortlagte, kan reelt deltage i planlægningen. Så hjælp med at få din aktivitets ’hotspots’ med på kortet, så de kan indgå i den fremtidige planlægning.

Til toppenHvor?

Planlægningen på havet gælder hele Danmarks havterritorium (inklusiv fjorde o. lign.) fra vandkanten og ud til internationalt farvand. Det er nu Søfartsstyrelsen, der koordinerer den maritime fysiske planlægning i Danmark.

Søer, åer o. lign. ferske vande er ikke med i havplanlægningen, men indgår i nogle af vores andre undersøgelser.

Til toppenHvem kan deltage i kortlægningen?

Alle som bruger havet (inklusiv fjorde o. lign.) til friluftslivsaktiviteter kan deltage – også hvis du fx er turist i Danmark.

Både aktiviteter, som foregår i en klub og udenfor klub skal med.

Til toppen

Hvad er med i kortlægningen?

Alle havorienterede friluftsaktiviteter er med – under vand, i vandet, på vandet og i luftrummet over havet.

Strandaktiviteter er kun med, når de har tilknytning til havet. Eksempelvis har vi paragliding/hanggliding med, fordi det ofte sker ved kystskrænter pga. opvinde fra havet. Ridning langs stranden er derimod ikke med, fordi ridning ikke specielt er tilknyttet havet.

Til toppen

Hvad med mit ‘hemmelige sted’?

Måske har du nogle særlige aktivitetssteder, som du ikke vil dele med andre. Men så kommer de heller ikke med i kortlægningen, og bliver ikke udpeget som områder, hvor der skal tages hensyn til den aktivitet. Så overvej det lige.

Til toppen

Får jeg resultaterne?

Ja – resultaterne fra første runde er publiceret i rapporten ’Blåt friluftsliv i Danmark’ der kan downloades gratis. Resultaterne af næste runde vil blive tilgængelige på hjemmesiden www.havfriluftsliv.dk. Dem, der oplyser deres e-mail adresse i undersøgelsen, får en mail tilsendt, når resultaterne er klar.

Indsamlingen for runde 2 forventes at tage et år (cirka til udgangen af 2019), så alle sæsoner kommer med. Du kan tilføje flere steder og aktiviteter løbende.

Til toppen

Hjælp med at få flere til at kortlægge deres havaktiviteter

Vi spreder informationen om kortlægningen via sociale medier, klubber m.m. for at komme så bredt ud som muligt. Hjælp os med undersøgelsen ved at få venner og bekendte til også at kortlægge deres havaktiviteter og få dem til at sprede det videre til deres forbindelser!

Se bl.a. vores Facebookside om havfriluftsliv