Maritim fysisk planlægning

Photo by Andreas Dress on Unsplash

En ny type planlægning i Danmark

Maritim fysisk planlægning (MSP) er en ny type planlægning i Danmark, som EU har pålagt alle medlemslande at gennemføre inden 2021. Havområderne skal planlægges, fordi der mange steder sker en intensiv og ukoordineret udnyttelse af hav- og kystområder. Medlemslandene kan selv vælge hvilke sektorer, der skal med i planlægningen, men EU-direktivet kommer med en række forslag, bl.a. turisme. Derimod er friluftslivet ikke nævnt på denne liste. Kun sektorer, der er kortlagte, kan reelt deltage i planlægningen. 

Vi har siden 2013 gennemført en række projekter om MSP i Danmark – bl.a. en national kortlægning og dokumentation af friluftslivets aktiviteter og interesseområder på havet og kysterne, som muliggør, at friluftlivet også kan komme med som en sektor i den maritime fysiske planlægning. Vi arbejder nu videre i forskellige tværfaglige og internationale projekter om MSP. Læs mere om igangværende og tidligere projekter