Maritim fysisk planlægning

Photo by Andreas Dress on Unsplash

En ny type planlægning i Danmark

Maritim fysisk planlægning (MSP) er en ny type planlægning i Danmark, som EU har pålagt alle medlemslande at gennemføre inden 2021. Havområderne skal planlægges, fordi der mange steder sker en intensiv og ukoordineret udnyttelse af hav- og kystområder. Medlemslandene kan selv vælge hvilke sektorer, der skal med i planlægningen, men EU-direktivet kommer med en række forslag, bl.a. turisme. Derimod er friluftslivet ikke nævnt på denne liste. Kun sektorer, der er kortlagte, kan reelt deltage i planlægningen. 

Vi har siden 2013 gennemført en række projekter om MSP i Danmark – bl.a. en national kortlægning og dokumentation af friluftslivets aktiviteter og interesseområder på havet og kysterne, som muliggør, at friluftlivet også kan komme med som en sektor i den maritime fysiske planlægning. Vi arbejder nu videre i forskellige tværfaglige og internationale projekter om MSP. Læs mere om igangværende og tidligere projekter

 

 

 

 

 

 

 

 

Havplanloven blev vedtaget i 2016, og det blev valgt, at den ’skal’ inddrage energisektoren til søs, søtransporten, fiskeri og akvakulturen, indvinding af råstoffer på havet og bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Andre sektorer som friluftsliv og turisme indgår kun som ’kan’ områder, på trods af de mange indsigelser i høringsperioden, mens undervandskulturarv og klapning er sektorer, der slet ikke nævnes. Dog står der, at havplanen skal ”bidrage til fremme af bæredygtig turisme, rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v.”. 

Forudsætningen for at kunne indgå i havplanlægningen, er at en sektor har kortlagt og dokumenteret sine interesser på havet.