Projekter

Her kan du læse mere om de projekter i relation til havfriluftsliv, vi arbejder med for tiden og se resultater fra projekter, der er afsluttet og formidlet.

2020 var et travlt år med afslutning af mange projekter. ØKOMAR-projektet holdt stor afslutningskonference i marts 2020 og har publiceret to store rapporter, hvor havfriluftslivet indgår med en række andre sektorer i ’cummulative impact assessment’ af hele det danske havområde.

I efteråret 2020 lavede vi en rapport om kyst- og havfriluftslivet i syv kommuner i den vestlige del af Limfjorden til brug for udvikling af et vandsportscenter på Mors, men også anvendelig i kommenteringen af den kommende Havplan Danmark.

Et regionalt projekt om havplanlægning i det vestlige Kattegat blev afsluttet i december med en live streamet konference fra Kattegatcenteret. Det er et demonstrationsprojekt, hvor ni østjyske kommuner, Kattegatcentret, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Komitéen for Bæredygtig Kystkultur arbejder sammen om et fagligt grundlag for kommunernes indspil til en regional havplan.

Desuden arbejder vi med en opsamling af erfaringer med etablering af kystfaciliteter i Nordeafondens program 'Kysten er Klar'. Formålet er at belyse, hvilke effekter programmet har i lokalområderne.