Projekter

Her kan du læse mere om de projekter i relation til havfriluftsliv, vi arbejder med for tiden og se resultater fra projekter, der er afsluttet og formidlet.

Havplan Kattegat er et demonstrationsprojekt, hvor ni østjyske kommuner, Kattegatcentret, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Komitéen for Bæredygtig Kystkultur arbejder sammen om et fagligt grundlag for kommunernes indspil til en regional havplan og om opstart af det regionalt videncenter.

Desuden arbejder vi med en opsamling af erfaringer med etablering af kystfaciliteter i Nordeafondens program 'Kysten er Klar'. Formålet er at belyse, hvilke effekter programmet har i lokalområderne.