Publikationer


A data-driven framework for ecosystem-based Maritime Spatial Planning (ECOMAR)

Andersen, J.H., J. Bendtsen, K. Hammer, E.T. Harvey, S.W. Knudsen, C. Murray, J. Carstensen, I.K. Petersen, J. Tougaard, S. Sveegaard, K. Edelvang, J. Egekvist, J. Olsen, M. Vinther, Z. Al-Hamdani, J.B. Jensen, J.O. Leth, B.C. Kaae, A.S. Olafsson, W. McClintock, C. Burt & D. Yocum (2020): A data-driven framework for ecosystem-based Maritime Spatial Planning in Danish marine waters. Part I: Results and conclusions from a development and demonstration project. NIVA Denmark Report, 85 pp.

Læs hovedrapporten fra ECOMAR-projektet

Andersen, Jesper Harbo; Hammer, Kathrine Jul; Harvey, E. Therese; Knudsen, Steen Wilhelm; Murray, Ciaran Joseph; Carstensen, Jacob; Petersen, Ib Krag; Sveegaard, Signe; Tougaard, Jakob; Edelvang, Karen; Olsen, Jeppe; Vinther, Morten; Al-Hamdani, Zyad; Jensen, Jørn Bo; Leth, Jørgen O; Kaae, Berit C; Olafsson, Anton S. (2020) Supplementary material to ECOMAR: A data-driven framework for ecosystembased Maritime Spatial Planning in Danish marine waters. NIVA-rapport nr. 7525. Norsk institutt for vannforskning, 289 pp.

Læs bilagsrapporten fra ECOMAR-projektet


Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat

Riemann, B, Abay, AT, Ankjærø, T, Bruhn, A, Dahl, K, Galatius, A, Göke, C, Hasler, B, Jiminez, ER, Kaae, BC, Olafsson, AS, Petersen, IK, Rasmussen, MB, Termansen, M& Zandersen, M 2020, Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat – natur-, erhvervs- og samfundsmæssige forhold og scenarier. 403 udg, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy.

Læs rapporten om regional havplanlægning


Blåt friluftsliv i Morsø Kommune

Kaae, B.C. & Olafsson, A.S. (2020) Blåt friluftsliv i Morsø Kommune og den vestlige del af Limfjorden. IGN Rapport, oktober 2020. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 51 s. ill.

Læs rapporten om blåt friluftsliv


Maritim arealplanlægning i Øresund

Riemann, B. (red.) (2019) Maritim arealplanlægning i Øresund - Scenarier for udvikling af erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold. Bidrag af bl.a. Anton Stahl Olafsson og Berit Charlotte Kaae. Aarhus Universitet, Miljøbiblioteket (6), 174 s. ill

Bogen Maritim arealplanlægning i Øresund kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag


Blåt friluftsliv i Danmark

Kaae, B.C., Olafsson, A.S., og B.C. Draux, H. (2018) Blåt friluftsliv i Danmark. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Læs IGN-rapporten Blåt friluftsliv i Danmark


Vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark

Laursen, K., Kaae, B.C., Bladt, J., Skov-Petersen, H., Rømer, J.K., Clausen, P., Olafsson, A.S., Draux, H., Petersen, I.K., Bregnballe, T. og Nielsen, R.D. (2016) Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark. Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Projektets interaktive kort og rapport er publiceret på www.vandfuglefriluftsliv.dk


Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land

Olafsson, A.S., Kaae, B.C., Draux, H., Skov-Petersen, H., Caspersen, O.H., og Jensen, F.S. (2016) Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Læs IGN-rapporten Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land


Forvaltning af kystzonen

Anker, H.T., Kaae, B.C. og Nellemann, V. (2014) Forvaltning af kystzonen. Rammer, udfordringer og scenarier. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Læs IGN-rapporten Forvaltning af kystzonen
Bemærk at udredningen er baseret på et 2013 EU-Direktivudkast, der blev markant ændret i sin endelige version i 2014.