Publikationer


A data-driven framework for ecosystem-based Maritime Spatial Planning

Andersen, J.H., J. Bendtsen, K. Hammer, E.T. Harvey, S.W. Knudsen, C. Murray, J. Carstensen, I.K. Petersen, J. Tougaard, S. Sveegaard, K. Edelvang, J. Egekvist, J. Olsen, M. Vinther, Z. Al-Hamdani, J.B. Jensen, J.O. Leth, B.C. Kaae, A.S. Olafsson, W. McClintock, C. Burt & D. Yocum (2020): A data-driven framework for ecosystem-based Maritime Spatial Planning in Danish marine waters. Part I: Results and conclusions from a development and demonstration project. NIVA Denmark Report, 80 pp.

Hovedrapport og bilagsrapport offentliggøres i sommeren 2020


Maritim arealplanlægning i Øresund

Riemann, B. (red.) (2019) Maritim arealplanlægning i Øresund - Scenarier for udvikling af erhvervs-, samfunds- og miljømæssige forhold. Bidrag af bl.a. Anton Stahl Olafsson og Berit Charlotte Kaae. Aarhus Universitet, Miljøbiblioteket (6), 174 s. ill

Bogen Maritim arealplanlægning i Øresund kan bestilles hos Aarhus Universitetsforlag


Blåt friluftsliv i Danmark

Kaae, B.C., Olafsson, A.S., og B.C. Draux, H. (2018) Blåt friluftsliv i Danmark. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Læs IGN-rapporten Blåt friluftsliv i Danmark


Vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark

Laursen, K., Kaae, B.C., Bladt, J., Skov-Petersen, H., Rømer, J.K., Clausen, P., Olafsson, A.S., Draux, H., Petersen, I.K., Bregnballe, T. og Nielsen, R.D. (2016) Fordeling af vandorienterede friluftsaktiviteter og vandfugle i Danmark. Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Projektets interaktive kort og rapport er publiceret på www.vandfuglefriluftsliv.dk


Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land

Olafsson, A.S., Kaae, B.C., Draux, H., Skov-Petersen, H., Caspersen, O.H., og Jensen, F.S. (2016) Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Læs IGN-rapporten Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land


Forvaltning af kystzonen

Anker, H.T., Kaae, B.C. og Nellemann, V. (2014) Forvaltning af kystzonen. Rammer, udfordringer og scenarier. Frederiksberg: Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Læs IGN-rapporten Forvaltning af kystzonen
Bemærk at udredningen er baseret på et 2013 EU-Direktivudkast, der blev markant ændret i sin endelige version i 2014.